Username
Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ
บริการ Webbase e-Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
 
 
13 พ.ย.56 .. 2 ปี แห่งการก่อตั้งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์(กศส.) ข่าววันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2537-2556 ข่าววันที่ 06 พฤศจิกายน 2556
ออกแล้ว!! NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ข่าววันที่ 06 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญศิษย์เก่ารับฟังรายการ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง" ทุกคืนวันพุธ เวลา 20.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มน. 107.25 MHz ข่าววันที่ 05 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2556 วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.56 ณ วัดเสาหิน ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2556
  • ทันข่าวทันเหตุการณ์
  • นานาสาระน่ารู้
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
 

 


  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน กฟผ. ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.