Username
Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ
บริการ Webbase e-Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
 
 
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558 ข่าววันที่ 07 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 448 คน
ผอ.กศส. เดินทางไปเยี่ยมศิษย์เก่าที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลพุทธชินราช ข่าววันที่ 03 ตุลาคม 2556
ขอเชิญสมาชิกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2556..วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ข่าววันที่ 30 กันยายน 2556
พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ข่าววันที่ 26 สิงหาคม 2556
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2556 (ช่วงที่ 3) ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2556
  • ทันข่าวทันเหตุการณ์
  • นานาสาระน่ารู้
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
 

 


  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง "ดนตรีพิธีกรรม" ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการกฐินสามัคคีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.