Username
Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ
บริการ Webbase e-Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
 
 
สารจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร" ข่าววันที่ 17 กรกฏาคม 2556
29 ก.ค. 2556 พิธีเททองพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข่าววันที่ 17 กรกฏาคม 2556
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา PR The Shortcut ทางลัดสู่พีอาร์มืออาชีพ วันที่ 27 ก.ค.56(ก่อนคอนเสิร์ตป็อบ ปองกูล) ข่าววันที่ 12 กรกฏาคม 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับโล่เกียรติยศประจำปี พ.ศ.2556 (ศิษย์เก่าดีเด่น) ข่าววันที่ 10 กรกฏาคม 2556
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จังหวัดตาก ข่าววันที่ 25 มิถุนายน 2556
  • ทันข่าวทันเหตุการณ์
  • นานาสาระน่ารู้
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
 

 


  กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดจุลกฐินสามัคคี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2010(National Conference on Computer Information Technologies 2010 หรือ CIT2010) วันที่ 13-16 มกราคม 2553
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.