Username
Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ
บริการ Webbase e-Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
 
 
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล 'พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45' วันที่ 27 ก.ค.56 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 23 ปี ม.นเรศวร ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 497 คน
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น "ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556" หมดเขตเสนอรายชื่อวันที่ 17 พ.ค.56 ข่าววันที่ 26 เมษายน 2556
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Happy Green Trip 2013" วันที่ 17-18 พ.ค.56 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ข่าววันที่ 09 เมษายน 2556
กศส. ร่วมกับ ช.มน.พจ. ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน "ศิษย์เก่านเรศวรชวนคืนถิ่น(ชาละวัน)" ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร ข่าววันที่ 01 เมษายน 2556
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย "ทุนการศึกษา Endeavour Awards และการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย" วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ อาคารเอกาทศรถ ข่าววันที่ 26 มีนาคม 2556
  • ทันข่าวทันเหตุการณ์
  • นานาสาระน่ารู้
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
 

 


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "อารมณ์ขันในอาเซียน" ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553
  มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.