Username
Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ
บริการ Webbase e-Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
 
 
AIS ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วม "จุดประกายความรู้แห่งเทคโนโลยี สู่การพัฒนายุคใหม่" วันที่ 7 ก.พ.56 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ ข่าววันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์(กศส.) จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่า ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ.56 ข่าววันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจกบัตรเข้าชมละครใน เรื่อง อิเหนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 ที่นั่ง .. ฟรี!!! สำหรับศิษย์เก่าเท่านั้น.. ข่าววันที่ 30 มกราคม 2556
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่กำลังหางาน เข้าร่วมงาน "ตลาดงานคุณภาพ สานฝันสู่อนาคต 2013" ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 30 มกราคม 2556
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 ข่าววันที่ 22 มกราคม 2556
  • ทันข่าวทันเหตุการณ์
  • นานาสาระน่ารู้
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
 

 


  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งแนวทางการคืนเงินกองทุน จำนวน 10,000 บาท ให้แก่สมาชิกเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.