Username
Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ
บริการ Webbase e-Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
 
 
Aerial view of Naresuan University มองมหาวิทยาลัยในมุมสูง By..Koro Films ข่าววันที่ 17 กันยายน 2557
เทปบันทึกการแสดง Power Cheer NU 2014 ตอน The Great King กษัตรามหาราช วันที่ 6 ก.ย.57 ข่าววันที่ 08 กันยายน 2557
มอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ข่าววันที่ 22 สิงหาคม 2557
NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ข่าววันที่ 13 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพ "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู" 28 ก.ค.57 ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2557
  • ทันข่าวทันเหตุการณ์
  • นานาสาระน่ารู้
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
 

 


ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และกระบวนการเลือกสรร ผู้สมควรได้่รับโล่เกียรติยศ ลงประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2552
รายนามศิษย์เก่าที่ได้รับโล่เกียรติยศ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ลงประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2552
  มูลนิธิ จอหอรำลึก ขอเชิญนิสิตส่งผลงานวาดการ์ตูนร่วมโครงการหนังสือสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ "ใครคนหนึ่ง ทำเพื่อเรา ได้ทั้งชีวิต" ในวโรกาสพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โปรดทราบ!! สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.