Username
Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ
บริการ Webbase e-Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
 
 
บอกรับมหาวิทยาลัย ร้อยใจ ร่วมสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2557
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการจัดรายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง" ข่าววันที่ 01 สิงหาคม 2557
หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้าน IT สำหรับศิษย์เก่า ฟรี! 2 หลักสูตร .. สมัครด่วน!! ข่าววันที่ 01 สิงหาคม 2557
'คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู' วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 17 กรกฏาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 427 คน
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 ทุกท่านค่ะ ข่าววันที่ 23 มิถุนายน 2557
  • ทันข่าวทันเหตุการณ์
  • นานาสาระน่ารู้
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
 

 


รายชื่อศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2552
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2554
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคเหนือ) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ ภายใต้แนวคิด "50 ปี กฟภ.บริการไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัลรวม 235,000 บาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.