Username
Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ
บริการ Webbase e-Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
 
 
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ ชมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม นี้!! ข่าววันที่ 11 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1444 คน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ข่าววันที่ 11 กรกฏาคม 2559
รับสมัครศิษย์เก่าเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559 ข่าววันที่ 14 มีนาคม 2559
นายสุรจิต วงศ์กังแห ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561 ข่าววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ข่าววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 706 คน
  • ทันข่าวทันเหตุการณ์
  • นานาสาระน่ารู้
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวรับสมัครงาน
  ในบุหรี่มีสารพิษอะไรบ้าง ข่าววันที่ 23 มีนาคม 2555
  โรคไตเรื้อรัง ข่าววันที่ 04 มีนาคม 2554
  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ข่าววันที่ 04 มีนาคม 2554
  ป้องกันและคัดกรอง วิธีหลีกเลี่ยงมะเร็งที่ดีที่สุด ข่าววันที่ 04 มีนาคม 2554
  กระดูกดี .. ด้วยอาหาร ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
  จี้สกอ.จัดงบวิจัยหวั่นกระทบหากใช้งบอื่น ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้อ่าน 2013 คน
  e-Learning ทางออกของการศึกษา ของโรงเรียนที่ขาดครูและตำรา ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้อ่าน 2563 คน
  หลักสูตรใหม่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าววันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ผู้อ่าน 2319 คน
  ตะลึง!นักเรียนหญิงไทย30%ป่วยเป็นกามโรค ข่าววันที่ 30 ตุลาคม 2552 ผู้อ่าน 2961 คน
  นศ.บัญชี-อุตฯม.นครพนมเฮ! ครม.อนุโลมรับปริญญา ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2552 ผู้อ่าน 2951 คน
 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558 ลงประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554-2556 ลงประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2555
  Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ
  คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554
  บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน "นิสิต-นักศึกษา รู้รักษ์ภาษาไทย กับ อสทม." ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.