ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ ชมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม นี้!!  - 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1650 คน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559  - 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รับสมัครศิษย์เก่าเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559  - 14 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายสุรจิต วงศ์กังแห ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561  - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว  - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 854 คน
ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วม 'นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12' ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559  - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 305 คน
ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร มอบเงินจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 21,580 บาท  - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 485 คน
ม.นเรศวร คว้าอันดับ 8 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการในไทย  - 08 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 10-11 ก.พ.นี้  - 08 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ม.นเรศวร อันดับที่ 13 ของประเทศไทย จาก Webometrics Ranking of World Universities 2015  - 08 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนฯ ร่วมงาน 30 ปี วาเลนเทค วันที่ 13 ก.พ.นี้ ที่ ม.นเรศวร  - 08 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้  - 08 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประมวลภาพแรลลี่การกุศลม.นเรศวร ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  - 15 ธันวาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015  - 26 พฤศจิกายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 340 คน
1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.