ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง 104.75 MHz จังหวัดพิษณุโลก  - 21 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ NU.Mobile Unit ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.55  - 21 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่าฯ รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์มือสองให้น้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก  - 14 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่า มน. ในจังหวัดพิจิตร และกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ NU Mobile Unit 2012 .. วันที่ 9 และ 10 มิ.ย. 55  - 01 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมงานราตรีสานสัมพันธ์ ม.นเรศวร ศูนย์วิทยบริการจังหวัดตาก ครั้งที่ 1  - 11 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจาก วศ พิษณุโลก / มศว พิษณุโลก และ มน. เข้าร่วมงาน 'รวมพลังสร้างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร : Naresuan Unity Alumni Spirit' วันที่ 28 พ.ค.55  - 01 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่า วศ พิษณุโลก / มศว พิษณุโลก และ มน. ร่วมเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555 .. หมดเขตเสนอชื่อ 22 พ.ค.55  - 01 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555  - 26 เมษายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เพราะเราจบจากสถาบันที่เรียกว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร"  - 23 เมษายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรวร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555  - 10 เมษายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคซื้อที่ดินเพื่อสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากศิษย์เก่า มศว พิษณุโลก  - 02 เมษายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้ารับการอบรมหลายหลักสูตร  - 23 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิต ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2555  - 23 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เหลียวหน้า แลหลัง ๔๔ ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร ย้อนประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สู่มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 23 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555  - 09 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.