ศิษย์เก่า ม.นเรศวร ร่วม "อาสาปันน้ำใจสู่สังคม" มอบสิ่งของให้น้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดเพชรบูรณ์  - 01 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555  - 01 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  - 27 มกราคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน "นเรศวรวิชาการ" .. วันที่ 2 มีนาคม นี้!!!  - 27 มกราคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร มอบถุงเท้าให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล "อาสาปันน้ำใจสู่สังคม" 28-29 มกราคม นี้  - 23 มกราคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดประชุมหารือ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555  - 18 มกราคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตั้งจุดรับลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย  - 18 มกราคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบเงินเพื่อนำไปซื้อผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 9,000 บาท ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร  - 01 ธันวาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 750 คน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบกระเช้าดอกไม้จากคณะสหเวชศาสตร์  - 23 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 625 คน
สมาคมนิสิตเก่า มน. ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่าทุกท่าน เข้าร่วมประชุม วันที่ 28 พ.ย.54 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 22 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร ระเบิดความมันส์อีกครั้ง กับคอนเสิร์ตการกุศล 'ทรอส เข้าใจ...จัดให้เลย' วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก!!!  - 18 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1317 คน
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร ขอเชิญทุกท่าน สั่งจองตราไปรษณียากร ๑๑๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  - 18 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1145 คน
"ศิษย์เก่านเรศวรร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" .. ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเดือนตุลาคมนี้  - 04 ตุลาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  - 04 สิงหาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรำลึกวันวาน 'วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก - มหาวิทยาลัยนเรศวร'  - 04 สิงหาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.