ภาพบรรยากาศ "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทา-แสด ประจำปี 2554" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์  - 04 สิงหาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554  - 27 กรกฏาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 'ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554' .. เสนอชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554  - 10 มิถุนายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณสุมนา พุ่มประพาฬ  - 10 มิถุนายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง 'นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554-2556' .. รับสมัครจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554  - 31 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2555  - 24 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมโครงการศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส วันที่ 7 เมษายน 2554  - 04 เมษายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  - 11 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญรับชม การแสดงดนตรี American Classical Music โดยนักดนตรีกิตติมศักดิ์ จากวงดนตรี Trio Chicago & Friend ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร  - 11 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงานวันไตโลก 10 มีนาคม 2554 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  - 04 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน  - 04 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติสำหรับเยาวชน เพื่อให้บุตร-หลาน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2554  - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอบรมโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนิสิตเก่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554  - 01 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงาน "ลอยกระทงร่วมใจ ฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 20 ปี" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553  - 15 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.