สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล โครงการโปลิโอพลัส ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553  - 15 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมสัมมนา 'ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการตลาด สู่ภูมิภาคสัญจร' ครั้งที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์  - 15 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1870 คน
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมงาน "ราตรีสีขาว ดอกแก้ว สุวรรณภิงคาร" ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2553  - 03 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการสถานที่กีฬา และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำสถานที่กีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร  - 18 ตุลาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2553 ในวันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 8.00-9.30 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  - 21 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2553  - 20 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 20 ศิษย์เก่าดีเด่น (โครงการ 20 ปี 20 ศิษย์เก่าดีเด่น) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  - 30 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2553(โครงการ 20 ปี 20 ศิษย์เก่าดีเด่น)  - 30 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ๒๐ ศิษย์เก่าดีเด่น(โครงการ ๒๐ ปี ๒๐ ศิษย์เก่าดีเด่น) ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  - 30 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอแจ้งเลื่อนการเสวนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร(พระภิกษุสงฆ์) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 .. หากมีกำหนดการเสวนาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  - 19 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 720 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมถวายพานพุ่มแด่องค์สมเด็จพระนเรศวร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 29 ก.ค. 2553 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  - 19 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 861 คน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอสิทธิพิเศษสุดๆ สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น!!!!  - 13 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร บุกดูงานด้านศิษย์เก่า ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2553  - 12 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
การเสวนาศิษย์เก่าที่รับราชการตำรวจและทหาร หัวข้อ "แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรในทศวรรษที่ 3" เมื่อวันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2553  - 12 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ 'แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรในทศวรรษที่ 3' ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553  - 05 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.