การเสวนาศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพพยาบาล หัวข้อ 'แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรในทศวรรษที่ 3' เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553  - 25 มิถุนายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เสวนาศิษย์เก่า หัวข้อ "การพัฒนางานวิชาการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553  - 25 มิถุนายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ ๒๐ ปี : ๒๐ ศิษย์เก่าดีเด่น(ครบรอบ ๒ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยนเรศวร)  - 08 มิถุนายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพพยาบาล เข้าร่วมเสวนา "แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรในทศวรรษที่ 3" ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมนเรศวร 6 สำนักงานอธิการบดี  - 08 มิถุนายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร รวมพลสัมมนา 'การพัฒนางานวิชาการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา' ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 6 สำนักงานอธิการบดี  - 31 พฤษภาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ .. สนใจสมัครด่วน!!!  - 14 พฤษภาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมเสวนาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553  - 10 พฤษภาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก 20 ศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องนเรศวร 1 สำนักงานอธิการบดี  - 10 พฤษภาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมสรุปโครงการจัดคอนเสิร์ต ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม  - 03 พฤษภาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการสัมมนาศิษย์เก่า วันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี  - 29 เมษายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาศิษย์เก่าในวันที่ 30 เมษายน 2553  - 19 เมษายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร รุ่นที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เดินทางไปมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา  - 19 เมษายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
20 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร!!!!  - 10 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานคอนเสิร์ต ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอวยพรแด่มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอาสก้าวสู่ปีที่ 20 จาก นิสิต อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป  - 25 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.