งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เตรียมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 20 คน เพื่อเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 24 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานคอนเสิร์ต ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 595 คน
ร่วมชื่นชมศิลปะร่วมสมัย สร้างสานฝันให้เยาวชน ในงานนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26" จากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ Green & Clean University ครั้งที่ 2  - 01 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553  - 01 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ส.ค.ส. พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของปี 2553  - 29 ธันวาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 1420 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 22 ธันวาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.นเรศวร ยกทีมเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า ของม.แม่ฟ้าหลวง และม.แม่โจ้  - 01 ธันวาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดเสวนา "ความคาดหวังในการจัดตั้งเป็นองค์กรศิษย์เก่าของพระภิกษุสงฆ์ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552  - 20 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำสั่งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร  - 16 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอรายงานและขอความร่วมมือในการสมัครเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552  - 04 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย  - 04 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1992 คน
คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  - 19 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
อธิการบดีรับมอบเงินรายได้จากการจัดงาน 'ราตรีวันสถาปนาคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทาแสด ประจำปี 2552'  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2552  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.