ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำหรับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2  - 08 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
การประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร  - 31 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ม.นเรศวร จัดบรรยายพิเศษเสริมพลัง สร้างกลยุทธ์ ตอกย้ำแบรนด์การสื่อสาร เรื่อง “ กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ”  - 31 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร  - 24 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
นิสิตจบใหม่..ว่างงาน..ดูทางนี้!! โครงการอบรมฟรีๆ ที่มหาวิทยาลัยเนรศวร ร่วมกับ Netdesign จัดให้..สมัครด่วน!!  - 20 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 869 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-2552 ที่ได้รับโล่เกียรติยศในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร  - 18 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการ "สร้างเสริมสุขภาพประชาชน" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา  - 13 พฤษภาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.