ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วม "แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558  - 19 ตุลาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วม "แรลลี่การกุศล" เส้นทางพิษณุโลก-สุโขทัย ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล วันที่ 7 พ.ย.58  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน NU Book Fair 2015 ระหว่างวันที่ 11-18 พ.ย.58 ที่ ม.นเรศวร  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มน. จัดแสดงเครื่องแต่งกายสตรีกลุ่มอาเซียน และผลงานการออกแบบผ้าทอของมหาวิทยาลัย "อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ"  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มน. ติด 1 ใน 11 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2015  - 18 มิถุนายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558  - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตกงาน ว่างงาน หางานใหม่ ต้องการอาชีพเสริม!! พบกัน 3-4 มีนา 58 ที่ ม.นเรศวร  - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของศิษย์เก่าและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) และสัตว์นำโชค(Mascot) “Going World Class” 25 ปี ม.นเรศวร  - 17 กันยายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
Aerial view of Naresuan University มองมหาวิทยาลัยในมุมสูง By..Koro Films  - 17 กันยายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เทปบันทึกการแสดง Power Cheer NU 2014 ตอน The Great King กษัตรามหาราช วันที่ 6 ก.ย.57  - 08 กันยายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  - 22 สิงหาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557  - 13 สิงหาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประมวลภาพ "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู" 28 ก.ค.57  - 07 สิงหาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.