บอกรับมหาวิทยาลัย ร้อยใจ ร่วมสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  - 07 สิงหาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการจัดรายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"  - 01 สิงหาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้าน IT สำหรับศิษย์เก่า ฟรี! 2 หลักสูตร .. สมัครด่วน!!  - 01 สิงหาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
'คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู' วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 17 กรกฏาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 451 คน
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 ทุกท่านค่ะ  - 23 มิถุนายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขบวนอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.57  - 17 มิถุนายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยเรศวร (ในปี พ.ศ.2558)  - 11 มิถุนายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มาแล้วจ้า!! NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2557  - 29 พฤษภาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้าน IT สำหรับศิษย์เก่า ฟรี! 5 หลักสูตร  - 30 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557(รอบแรก)  - 25 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สิ้นสุดการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557  - 02 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กศส. เข้าร่วมงาน "20 ปี นิเทศศาสตร์" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557  - 02 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กศส. จัดโครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียน เมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2557  - 02 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มาแล้วจ้า!! NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557  - 17 มีนาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กศส. จัดโครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียน วันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2557  - 13 มีนาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.