กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556  - 31 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556  - 31 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
"พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45" .. พี่ร่วมร้อง น้องร่วมเต้น สุดประทับใจและได้บุญ เมื่อวันที่ 27 ก.ค.56  - 31 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรม "Marketing & Brand Building และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า มน." วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก  - 25 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 17 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สารจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร"  - 17 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
29 ก.ค. 2556 พิธีเททองพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  - 17 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา PR The Shortcut ทางลัดสู่พีอาร์มืออาชีพ วันที่ 27 ก.ค.56(ก่อนคอนเสิร์ตป็อบ ปองกูล)  - 12 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับโล่เกียรติยศประจำปี พ.ศ.2556 (ศิษย์เก่าดีเด่น)  - 10 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จังหวัดตาก  - 25 มิถุนายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่า และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร "NU Open House 2013"  - 25 มิถุนายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่า ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. และ 6-7 ก.ค. 2556..สมัครด่วน!!!  - 18 มิถุนายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
"NU Alumni" ทีมศิษย์เก่า เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.56  - 11 มิถุนายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ยกทีมบุก ม.เชียงใหม่ และ ม.พะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านศิษย์เก่า  - 11 มิถุนายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
"ศิษย์เก่านเรศวรชวนคืนถิ่น(ชาละวัน)" เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.56 ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร  - 03 มิถุนายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.