ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล 'พี่น้องร้องเพลงรัก 23-45' วันที่ 27 ก.ค.56 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 23 ปี ม.นเรศวร  - 21 พฤษภาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 504 คน
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น "ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556" หมดเขตเสนอรายชื่อวันที่ 17 พ.ค.56  - 26 เมษายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Happy Green Trip 2013" วันที่ 17-18 พ.ค.56 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  - 09 เมษายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กศส. ร่วมกับ ช.มน.พจ. ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน "ศิษย์เก่านเรศวรชวนคืนถิ่น(ชาละวัน)" ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร  - 01 เมษายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย "ทุนการศึกษา Endeavour Awards และการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย" วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ อาคารเอกาทศรถ  - 26 มีนาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานสงกรานต์ ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลส์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2556 ณ จังหวัดพิษณุโลก  - 26 มีนาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กศส. ร่วมประชุมกับศิษย์เก่า มน.พิจิตร เพื่อเตรียมงาน "ศิษย์เก่านเรศวรชวนคืนถิ่น(ชาละวัน)" วันที่ 1 มิ.ย.56  - 21 มีนาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผอ.กศส. เข้าร่วมงานสถาปนาครบรอบ 20 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556  - 11 มีนาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2556  - 04 มีนาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่า วศ./มศว/มน. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะฯ" วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมนครเถิน จังหวัดลำปาง  - 11 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
AIS ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วม "จุดประกายความรู้แห่งเทคโนโลยี สู่การพัฒนายุคใหม่" วันที่ 7 ก.พ.56 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์  - 05 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์(กศส.) จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่า ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ.56  - 01 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจกบัตรเข้าชมละครใน เรื่อง อิเหนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 ที่นั่ง .. ฟรี!!! สำหรับศิษย์เก่าเท่านั้น..  - 30 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่กำลังหางาน เข้าร่วมงาน "ตลาดงานคุณภาพ สานฝันสู่อนาคต 2013" ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 30 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556  - 22 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.