กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556  - 16 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถานการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนางาน สร้างสัมพันธ์ สู่การทำงานเป็นทีม วันที่ 29-31 ม.ค.56 ..สมัครด่วน ฟรี!! รับจำนวนจำกัด 200 คนเท่านั้น  - 11 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปร.ด.(ฟิสิกส์ทฤษฎี) และ ป.บัณฑิตชั้นสูง (สนามควอนตัม ความโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยา) ประจำปี 2556 สมัครได้ถึง 31 มี.ค.56  - 11 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าชมการแสดงโครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 22 วันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2556  - 11 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่า "ย้อนรอยอดีตพระราชวังจันทร์ สร้างสรรค์เมืองพิษณุโลกสองแคว" ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 11 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า วศ./มศว/มน. เข้าร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ 17-18 มกราคม 2556  - 11 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 7  - 08 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6  - 08 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถานการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนางาน สร้างสัมพันธ์ สู่การทำงานเป็นทีม .. วันที่ 29-31 ม.ค.56 ฟรี!!  - 08 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านใช้บริการสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์(คลินิกอาศรมเสลา) สาขา 2  - 13 ธันวาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ม.นเรศวร มอบปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์  - 13 ธันวาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศิษย์เก่า ม.นเรศวร มอบเครื่องผสมอาหารให้แก่ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มูลค่ากว่า 7 หมื่นบาท  - 13 ธันวาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 24 พ.ย.55 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 19 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สั่งจอง 'แหวนมหาราช' แหวนรุ่นแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  - 16 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นายธีรพงษ์ ทรงศิริทัตต์ คณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ ประจำปี 2554-2556  - 15 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.