ขอเชิญชมเรื่องราวชีวิตพระนักพัฒนา "หลวงพี่ช้าง" ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายการคนค้นตน 17, 24 พ.ย.55 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี  - 14 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
13 พ.ย.55 ครบรอบ 1 ปี แห่งการก่อตั้ง กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์(กศส.)  - 13 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4 จำนวน 5,555 บาท  - 07 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การประมูลหาผู้จำหน่ายดอกไม้ อาหารและของที่ระลึก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554  - 05 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  - 05 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เลขานุการสมาคมฯ รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3 จำนวน 6,065 บาท  - 05 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เลขานุการสมาคมฯ ร่วมนับเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จำนวน 15,383 บาท  - 05 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
แนะนำศิษย์เก่า "นายไกลก้อง ไวทยการ" รองผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion  - 15 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอกอัสรีย์ อัสมะแอ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 37 กับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - 15 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ม.นเรศวร ร่วมเปิดงาน กรุงศรี มันนี่ เฟสติวัล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก  - 10 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 13,282 บาท  - 08 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
CAN นิตยสารตอบแทนน้ำใจผู้บริจาค รายได้เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาล มน.  - 08 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 765 คน
ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 12,659.50 บาท  - 04 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
NULC ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2555  - 12 กันยายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน "ร้อยศิลป์ลีลา ศรัทธาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" วันที่ 12 กันยายน 2555  - 10 กันยายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.