ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ ชมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม นี้!!  - 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559  - 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รับสมัครศิษย์เก่าเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559  - 14 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561  - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร มอบเงินจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 21,580 บาท  - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 335 คน
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015  - 26 พฤศจิกายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 307 คน
ประมลภาพแรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เส้นทางพิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันที่ 7 พ.ย.58  - 16 พฤศจิกายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วม 'แรลลี่การกุศล' เส้นทางพิษณุโลก-สุโขทัย ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล วันที่ 7 พ.ย.58  - 12 ตุลาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน NU Book Fair 2015 ระหว่างวันที่ 11-18 พ.ย.58 ที่ ม.นเรศวร  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มน. จัดแสดงเครื่องแต่งกายสตรีกลุ่มอาเซียน และผลงานการออกแบบผ้าทอของมหาวิทยาลัย "อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ"  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 219 คน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เทปบันทึกการแสดง Power Cheer NU 2014 ตอน The Great King กษัตรามหาราช วันที่ 6 ก.ย.57  - 08 กันยายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
"คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู" วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 17 กรกฏาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557  - 23 มิถุนายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 | 2 |  3 |  4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.