ขบวนอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.57  - 17 มิถุนายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ในปี พ.ศ.2558)  - 11 มิถุนายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มาแล้วจ้า!! NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2557  - 29 พฤษภาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557(รอบแรก)  - 25 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มาแล้วจ้า!! NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557  - 17 มีนาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กศส. จัดโครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียน วันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2557  - 13 มีนาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557  - 13 มีนาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ออกแล้วววว!! NU Alumni Magazine(สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556  - 10 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
"ศูนย์กลางมรดกโลกในอาเซียน" ศุกร์ที่ 28 ก.พ.นี้ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย  - 05 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
"การปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน" โดย อดีตเอกอัครราชทูตวิวัฒน์ กุลธรเธียร  - 10 มกราคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2537-2556  - 06 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ออกแล้ว!! NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด) ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์  - 06 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558  - 07 ตุลาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญสมาชิกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2556..วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  - 30 กันยายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรม "Marketing & Brand Building และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า มน." วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก  - 25 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 | 3 |  4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.