"ศิษย์เก่านเรศวรร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" .. ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเดือนตุลาคมนี้  - 04 ตุลาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ายอดเยี่ยม  - 05 สิงหาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554  - 05 สิงหาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รับสมัครศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554-2556  - 31 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 'ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554' .. เสนอชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554  - 26 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญพี่ๆ ศิษย์เก่า ร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือเมฆ" วันที่ 7-11 มีนาคม 2554  - 04 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เครือสหพัฒน์ จัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าการกุศล ลด 30-70% วันที่ 4-6 มีนาคม นี้!!  - 03 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รวมพลังศิษย์เก่า ขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไป .. 9 ธันวาคม นี้  - 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สัมมนา "ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการตลาด สู่ภูมิภาคสัญจร" ครั้งที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553  - 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
NU Book Fair ครั้งที่ 11  - 15 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย  - 27 พฤษภาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร รุ่นที่ 1เดินทางไปมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา  - 24 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก Volunteer for Moral World  - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  - 28 ธันวาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย  - 05 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
1 |  2 |  3 |  4 | 5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.