คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558  - 08 กันยายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554-2556  - 18 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555  - 01 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553  - 14 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553  - 08 กรกฏาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  - 09 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552  - 16 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552  - 16 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำสั่งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร  - 16 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายงานการประชุม "สัมมนาศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก"  - 14 กรกฏาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และกระบวนการเลือกสรร ผู้สมควรได้่รับโล่เกียรติยศ  - 09 กรกฏาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
รายนามศิษย์เก่าที่ได้รับโล่เกียรติยศ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย  - 15 มิถุนายน 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
รายชื่อศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  - 25 พฤษภาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
1 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.