สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร ร่วมเข้า Beginning Camp#15 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559  - 03 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 2423 คน
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  - 03 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 805 คน
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิ รพ.มน. เมื่อวันที่ 7 ก.ค.59  - 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 769 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  - 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 300 คน
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร ยกทีมเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  - 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 339 คน
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ พร้อมทีมคณะกรรมการ เข้ารับนโยบายจากท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 มี.ค.59  - 14 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 345 คน
ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 798 คน
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร มอบเงินจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 21,580 บาท  - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 342 คน
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59  - 08 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 247 คน
นับเงินบริจาคโครงการ CAN จำนวนทั้งสิ้น 15,336 บาท เมื่อวันที่ 2 ก.พ.59  - 08 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 250 คน
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ เข้าร่วมทำบุญปีใหม่ 2559 กับกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559  - 06 มกราคม 2559 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 296 คน
แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เส้นทางพิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันที่ 7 พ.ย.58  - 16 พฤศจิกายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 401 คน
ประชุมเพื่อสรุปการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  - 03 พฤศจิกายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 459 คน
สำรวจเส้นทางแรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558  - 12 ตุลาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 310 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 302 คน
1 | 2 |  3 |  4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.