นายกสมาคมฯ เข้าพบคณบดีคณะแพทย์ฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมรับบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.มน. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558  - 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 169 คน
ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมแรลลี่การกุศล เส้นทางมหาวิทยาลัยนเรศวร-อุทยานศรีสัชนาลัย สุโขทัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558  - 02 กรกฏาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 176 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 12 มิ.ย.58  - 18 มิถุนายน 2558 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 153 คน
ต้อนรับคณะดูงานจากสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557  - 17 กันยายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 277 คน
ประมวลภาพ 'คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู' 28 ก.ค.57  - 07 สิงหาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557  - 08 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 396 คน
สมาคมนิสิตเก่า มน. ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก มอบคอมพิวเตอร์มือสอง ให้โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก  - 15 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 567 คน
สุขสันต์วันเกิดนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 1 พ.ย.56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  - 01 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 534 คน
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2556 เพื่อคัดเลือกนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558  - 07 ตุลาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 456 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2556  - 26 กันยายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 417 คน
สมาคมนิสิตเก่า มน. มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 24 ก.ย.56  - 26 กันยายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 472 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2556  - 13 กันยายน 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 281 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556  - 31 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 451 คน
ประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ 23 ปี มน. เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56  - 17 กรกฏาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 328 คน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556  - 21 พฤษภาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 328 คน
1 |  2 | 3 |  4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.