คุณจิตมากร รอบบรรเจิด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆ นิสิต มน. ในหัวข้อ 'บัณฑิตแบบไหนที่นายจ้างต้องการ' เมื่อวันที่ 9 ก.พ.56  - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 604 คน
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางไปมอบเครื่องกรองน้ำ หนังสือและทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 500 คน
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2556 ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  - 14 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 448 คน
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 ณ วัดเสาหิน  - 23 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 475 คน
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 15,383.75 บาท  - 23 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 308 คน
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายธีรพงษ์ ทรงศิริทัตต์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.55  - 19 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 615 คน
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร  - 18 กันยายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 558 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.55  - 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 662 คน
ร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล 'SW Chill Concert มันคงเป็นความรักแบบสภาวะทิ้งตัว'  - 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 679 คน
ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนพิษณุโลก วันที่ 13 ก.ค.55  - 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 589 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.55  - 05 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 529 คน
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา "รวมพลังสร้างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร : Naresuan Unity Alumni Spirit"  - 01 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 748 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.55  - 21 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 574 คน
รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์มือสองให้น้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  - 11 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 936 คน
ประชุมเตรียมจัดงาน "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทา-แสด ประจำปี 2555"  - 11 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 745 คน
1 |  2 |  3 | 4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.