สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555  - 17 เมษายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 571 คน
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร มอบถุงเท้าให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล 'อาสาปันน้ำใจสู่สังคม' 28-29 มกราคม นี้  - 23 มกราคม 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1177 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ 'ศิษย์นเรศวรร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม'  - 18 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 877 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553  - 10 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1194 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1375 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมชมฟรีคอนเสิร์ตการกุศล  - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1486 คน
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1290 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมเดินการกุศลโครงการโปลิโอพลัส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553  - 21 ธันวาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1010 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามความร่วมมือจัดตั้งสหพันธ์สมาคมนิสิต-นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  - 12 ธันวาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1158 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดการสัมมนายุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการตลาด สู่ภูมิภาคสัญจร ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553  - 03 ธันวาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1047 คน
แสดงความยินดีกับ ดร.สมเกียรติ บุญรอด กับการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  - 12 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1142 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดมวยชิงแชมเปี้ยนโลก เพื่อหารายได้สมทบกองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553  - 08 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
การประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2553  - 24 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1264 คน
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ เข้าร่วมพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตปัจจุบันที่เรียนดีแต่ยากจน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต  - 07 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 848 คน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 50,000 บาท  - 30 สิงหาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 950 คน
1 |  2 |  3 |  4 | 5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.