สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา  - 06 พฤษภาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ เข้าร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม 2553  - 22 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1237 คน
การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมรับร้อน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  - 24 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1597 คน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  - 20 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1218 คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ 27 ตุลาคม 2552  - 30 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1081 คน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1593 คน
การประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร  - 02 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 951 คน
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมสรุปผลการจัดงาน 'ราตรีวันสถาปนา และคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทา-แสด' ประจำปี 2552  - 19 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 992 คน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงาน “ราตรีวันสถาปนาและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทา – แสด ประจำปี 2552  - 10 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 1586 คน
การแสดง "Spirit Cheer" ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศิษย์ปัจจุบัน)  - 14 กรกฏาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 1024 คน
1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.