คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554  - 24 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน "นิสิต-นักศึกษา รู้รักษ์ภาษาไทย กับ อสทม." ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก เปิดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการและการตลาดผ่านดาวเทียม  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครสมาชิก Biz Club  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก  - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETDAY 2010 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553  - 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2553  - 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อบัตรอวยพรสัญลักษณ์ประจำชาติไทย  - 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย 'สุดยอดแห่งประจวบคีรีขันธ์' ส่งภาพได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มกราคม 2554  - 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มูลนิธิ จอหอรำลึก ขอเชิญนิสิตส่งผลงานวาดการ์ตูนร่วมโครงการหนังสือสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ "ใครคนหนึ่ง ทำเพื่อเรา ได้ทั้งชีวิต" ในวโรกาสพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1005 คน
โปรดทราบ!! สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการท่องเที่ยว  - 21 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2554  - 31 สิงหาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคเหนือ) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ ภายใต้แนวคิด "50 ปี กฟภ.บริการไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัลรวม 235,000 บาท  - 31 สิงหาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2553  - 31 สิงหาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 | 2 |  3 |  4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.