National Geographic ขอเชิญช่างภาพร่วมส่งสุดยอดภาพถ่าย เพื่อเฟ้นหาความเป็นที่สุดของประเทศไทย ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท  - 15 มิถุนายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขอเชิญจอง "ม่วงเทพรัตน์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 55 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2553  - 22 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงาน ป.ป.ช. ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่!!  - 09 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เตือนภัย!! แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร  - 01 ธันวาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลและที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2553 จำนวน 7 หลักสูตร  - 12 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  - 22 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน กฟผ. ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552  - 20 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง "ดนตรีพิธีกรรม" ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552  - 19 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการกฐินสามัคคีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมประกวดกระทงงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญเป็นกรรมการอุปการะในการจัดงานบำเพ็ญกุศล "วันภูมิพโลภิกขุ" ประจำปี 2552  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 594 คน
กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดจุลกฐินสามัคคี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 537 คน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2010(National Conference on Computer Information Technologies 2010 หรือ CIT2010) วันที่ 13-16 มกราคม 2553  - 12 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเผยแพร่และบรรณาธิการงานวิชาการระดับสากล" วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552  - 09 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท โดมอน(1987) จำกัด ขอเชิญชายหนุ่มโสด หน้าตาดี อายุ 17-25 ปี เข้าร่วมประกวด DOMON MAN 2010  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 | 3 |  4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.