ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมจัดกาทุนเพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์(ทอดผ้าป่าสามัคคีปีละหนจังหวัดพิษณุโลก)  - 17 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น  - 17 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงบประมาณ ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือ'รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน ฉบับปรับปรุงใหม่ 2552'  - 16 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือของลูกจ้างประจำ เพื่อเลื่อนระดับเงินเดือน  - 16 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(พิจิตร) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2552  - 15 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งใบแจ้งความแผ่พระราชกุศล กำหนดเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตร ประจำปี พ.ศ.2552  - 14 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาการเสนอขอรางวัลโครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ 2 ไปจนถึง 30 กันยายน 2552  - 10 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรมบัญชีกลาง ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย  - 10 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านนาโป่ง จังหวัดเลย ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ  - 08 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน 2552  - 08 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2553 ในหัวข้อเรื่อง "ความซื่อสัตย์"  - 07 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญสั่งจองสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2553  - 03 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรมสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก มีประกาศเรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2553  - 02 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้ง พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปี 2552  - 02 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรมธนารักษ์ ขอเชิญผู้สนใจแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  - 24 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 | 5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.