สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์ไปทำงานในมาเก๊า.. ลงทะเบียนด่วน!! ถึง 12 มิ.ย.นี้  - 08 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิควิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ หลายอัตรา!!!  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท พิทสุลิน จำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการและชาย และเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวนหลายอัตรา  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และโช่อุปทาน  - 03 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ถึง 31 พฤษภาคม 2554  - 04 เมษายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  - 04 เมษายน 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา .. สมัครได้จนถึง 18 มีนาคม 2554  - 08 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา  - 07 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการแพทย์แผนไทย  - 03 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 จำนวน 9 อัตรา  - 03 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้  - 03 มีนาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 48 อัตรา  - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 | 2 |  3 |  4 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.