มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาคม 2553  - 23 พฤศจิกายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา  - 21 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์  - 21 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา  - 21 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  - 20 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา  - 07 กันยายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สาขาพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสาขาพิษณุโลก  - 31 สิงหาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ถึง 18 มิถุนายน 2553  - 15 มิถุนายน 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลวชิร จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2553  - 22 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ สมัครได้ถึง 2 เมษายน 2553  - 22 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง  - 22 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน มีตำแหน่งงานดีๆ มาบอก  - 22 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาลัยพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นอาจารย์ประจำของวิทยาลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา 2553  - 22 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งธุรการประจำสาขาต่างๆ  - 09 มีนาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท ไบโอเทคนิคัล จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรระดับบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวนหลายตำแหน่ง  - 23 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 | 3 |  4 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.