บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา  - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด เปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา จำนวน 100 อัตรา ..สนใจส่งใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทได้เลย  - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท จี เอ็ม เมดไลน์ จำกัด เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน จำนวนมาก!!  - 03 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท จี เอ็ม เมดไลน์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรที่จบทางด้านการแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกับบริษัท  - 23 พฤศจิกายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ถึง 30 ตุลาคม 2552  - 27 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โรงพยาบาลชาติตระการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง  - 22 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครสมัครคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครได้ถึง 16 พฤศจิกายน 2552  - 20 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ จำนวน 4 อัตรา  - 19 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) จำนวน 5 อัตรา  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  - 16 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท ขิงทองไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 2 ตำแหน่ง (วุฒิปริญญาตรี)  - 12 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวนศาสตร์  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ จำนวน 1 อัตรา  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 4 อัตรา  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 | 4 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.