บริษัท เจ้าพระยาพืชไร่ 2999(กำแพงเพชร) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง  - 21 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  - 18 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา  - 18 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บ.มอนซานโต้ ไทยแลนด์ เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับ ประจำสถานีและโรงงานจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ประจำส่วนโรคพืช ประจำสถานวิจัยจังหวัดเชียงราย  - 16 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา  - 16 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก  - 03 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  - 24 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน จำนวน 1 อัตรา(แทนตำแหน่งที่ว่าง)  - 19 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 3 อัตรา  - 19 สิงหาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.