ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
ผลประเมินอาชีวะไม่ผ่านการรับรอง 55 แห่ง - 09 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1046 คน

 

Pic_38411

 

ผลการประเมินมาตราฐานการศึกษา พบ สถาบันอาชีวะ 55 แห่งไม่ผ่านการรับรอง

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างปี 2549-2551 ไม่นับรวมวิทยาลัยสารพัดช่าง 499 แห่ง จากสถาบันอาชีวศึกษา 805 แห่งทั่วประเทศ เป็นวิทยาลัยของรัฐ 335 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 164 แห่ง ผลการประเมินพบว่ามีคุณภาพระดับดีมาก 96 แห่ง เป็นวิทยาลัยของรัฐ 65 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 31 แห่ง ระดับดี 379 แห่ง เป็นวิทยาลัยของรัฐ 263 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 116 แห่ง ระดับพอใช้ 21 แห่ง เป็นวิทยาลัยของรัฐ 7 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 14 แห่ง และระดับควรปรับปรุง 3 แห่ง เป็นของโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 

ศ.ดร.สมหวังกล่าวอีกว่า จากการรับรองมาตรฐานการศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง 423 แห่ง เป็นวิทยาลัยของรัฐ 302 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 121 แห่ง และมีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 55 แห่ง เป็นวิทยาลัยของรัฐ 23 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 32 แห่ง นอกจากนี้ยังมีรอพินิจ 21 แห่ง เป็นวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 11 แห่ง ซึ่งตนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและต้นสังกัดที่จะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนและทุ่มงบประมาณแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเหล่านี้ ส่วนการประเมินรอบ 3 จะปรับการรับรองมาตรฐานเป็นผ่านหรือไม่ผ่านการรับรอง ส่วนระดับในการผ่านจะมีเกณฑ์วัดต่างหาก.

 

ที่มา : Thairath

ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.