ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
คลอดแล้ว สัญลักษณ์เรตติ้งหนัง 6 ประเภท - 09 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1254 คน

 

เรตติ้งภาพยนตร์คลอดแล้ว สัญลักษณ์เรตติ้งหนัง 6 ประเภท (ไทยรัฐ)

          คลอดแล้วสัญลักษณ์เรตติ้งภาพยนตร์  6 ประเภท เริ่มดีเดย์วันนี้วันแรก ขณะที่ กระทรวงวัฒนธรรมเอาจริงโรงภาพยนตร์ใด ฝ่าฝืนถูกจับแน่ ... 

          นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ. ดำเนินการปรับปรุงสัญลักษณ์กำหนดประเภทของภาพยนตร์ตามที่คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเสนอนั้น ขณะนี้สัญลักษณ์ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้  

           1.ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู ใช้สัญลักษณ์หน้ายิ้มพื้นสีเขียว อักษรย่อ ส (ส่งเสริม) 

           2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป ใช้สัญลักษณ์รูปบ้านพื้นสีเขียว อักษรย่อ ท(ทั่วไป)

           3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป สัญลักษณ์ถูกผิด พื้นสีเหลือง อักษรย่อ น 13+ 

           4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สัญลักษณ์ถูกผิดพื้นสีเหลือง อักษรย่อ น 15+ 

           5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สัญลักษณ์ถูกผิดพื้นสีเหลือง และอักษรย่อ น18+ 

           และ 6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู สัญลักษณ์กากบาทผิด พื้นสีแดง อักษรย่อ ฉ 20-

          ส่วนเรตที่ 7 ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ไม่มีสัญลักษณ์ 

          นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กล่าวว่า สวช. จะเร่งขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยขึ้นสัญลักษณ์ไว้หน้าโรง และก่อนชมภาพยนตร์ทุกครั้ง 

          นอกจากนี้ตนยังได้รับรายงานว่า ประชาชนส่วนหนึ่งยังสับสนว่าการเข้าชมภาพยนตร์แต่ละประเภทจะต้องตรวจบัตรประชาชน ทั้งที่จริงแล้วจะมีการตรวจบัตรประชาชนจะมีเฉพาะภาพยนตร์ประเภทที่ 6 และหากโรงภาพยนตร์ใดปล่อยให้ผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าชม จะต้องถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนเรตที่ 1 ถึง 5 จะเน้นการแนะนำผู้ชมให้เลือกชมภาพยนตร์ให้ตรงกับวัยเท่านั้น


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.