ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
รื้อองค์การค้าฯ ปรับโครงสร้างหนี้ เดินหน้าแผนฟื้นฟูหวังพ้นวิกฤต - 19 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1408 คน
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
       “ชินภัทร” เผยที่ประชุม สกสค.เตรียมตั้งคณะทำงานปรับสถานภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การค้าฯ สู่อัตรากำลังใหม่ เน้นความกะทัดรัด พร้อมปรับโครงสร้างหนี้ รวบหนี้ ปรับดอกเบี้ยให้เป็นปัจจุบัน ชี้ ลดจ่ายภาระดอกเบี้ยได้ 2 ล้านบาท/เดือน เร่งแผนฟื้นฟูกับออมสินวงเงิน 2,000 ล้าน คาดได้คำตอบภายใน ธ.ค.นี้ ระบุเตรียมสรรหาผอ.องค์การค้าคนใหม่
       

       ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงสถานภาพของพนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา เพื่อที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน สกสค.โดยมีการตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการปรับสถานภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การค้าฯ โดยมีนายสรรค์ วรอินทร์ เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่วิเคราะห์ภารกิจองค์การค้าฯ เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจในอนาคต โดยพิจารณาไปถึงโครงสร้างภายใน อย่างเรื่องการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเกี่ยวกับสื่อ แบบเรียนให้แก่ ศธ.อีกทั้งคณะกรรมการจะดูถึงกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม ว่า แต่ละหน่วยงานภายในองค์การค้าฯ ควรมีอัตรากำลังเท่าไร พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง สมรรถนะตัวบุคลากร จนนำมาสู่การจัดเป็นข้อเสนอแนวทาง จากนั้นจะมีการปรับสภาพบุคลากรจากโครงสร้างเดิมสู่โครงสร้างใหม่ หากหน่วยงานใดมีอัตรากำลังเกิน หรือขาดก็จะได้มีการปรับสู่อัตรากำลังใหม่ เพื่อให้โครงสร้างมีความกะทัดรัดมากขึ้น
       
       ดร.ชินภัทร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ขององค์การค้าฯ ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการได้เห็นชอบในหลักการของการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้มีการรวมหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ เอาไว้ที่เดียว พร้อมทั้งปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยได้ตกเดือนละ 2 ล้านกว่าบาท หรือปีละกว่า 30 ล้านบาท โดยการเจรจาอยู่ในขั้นที่พร้อมจะมีการลงนามในสัญญา หลังจากนั้น จะนำไปสู่แผนฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยเจรจากับธนาคารออมสินเป็นหลัก ขณะนี้เหลือเพียงการปรับเงื่อนไขเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อรอปรับถ้อยคำในการทำสัญญาให้มีความชัดเจน จะได้ไม่เป็นข้อผูกมัดเรื่องทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การค้าฯ โดยแผนฟื้นฟูองค์การค้าฯ นั้น จะเป็นแผนการดำเนินงานกว่า 30 โครงการ ในแผนฟื้นฟูจะมีแผนโครงการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในเบื้องต้นผู้แทนที่ร่วมเจรจาเห็นว่าน่าสนใจ และเชื่อว่าธนาคารออมสินน่าจะให้การสนับสนุนได้
       
       “ต่อจากนี้จะวางปฏิทินเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน ซึ่งมี สกสค.เป็นผู้กู้ เพื่อทำหนังสือขอรับการสนับสนุนทางการเงิน หลังจากนั้นจะจัดส่งเอกสารต่างๆประกอบการพิจารณา และหากทุกอย่างเรียบร้อยจะได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารออมสินภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอน ทั้งนี้แผนฟื้นฟูองค์การฯ ได้ตั้งวงเงินไว้ 2,000 ล้านบาท” ปลัด ศธ.กล่าว
       
       ดร.ชินภัทร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้การประคับประคองกิจการ และแก้ไขปัญหาเรื่ององค์การค้าฯ นั้น มีความคืบหน้าไปมาก ตนจึงแสดงเจตนารมณ์ต่อที่ประชุมให้มีการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าฯ คนใหม่ แทนตนที่รักษาการในตำแหน่งนี้อยู่ จึงได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการองค์การค้า เตรียมการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ในการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าฯ คนใหม่ต่อไป
       

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

19 ตุลาคม 2552 08:59 น.
ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.