ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
นศ.บัญชี-อุตฯม.นครพนมเฮ! ครม.อนุโลมรับปริญญา - 21 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 3051 คน

 

นศ.บัญชี-อุตฯม.นครพนมเฮ! ครม.อนุโลมรับปริญญา

 

                 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.52 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.(...) ในคณะอุตสาหกรรม และคณะบัญชีตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงเดือน พ.ค.2552 ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เพราะตามปกติเรื่องดังกล่าวไม่ต้องเข้าสู่วาระพิจารณาของ ครม.แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาทั้ง 2 คณะ นี้ ให้เข้ารับพระราชปริญญา ทั้งที่ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาฯ ของทั้ง 2 คณะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    

                รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดการเรียนการสอนของ 2 คณะที่ผ่านมาไม่ถือว่าผิด เพราะสภามหาวิทยาลัย มีอำนาจในการอนุมัติหลักสูตรและให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ แต่เข้ารับพระราชทานปริญญาจาก ผู้แทนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ได้ หากยังไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามที่ประชุม ครม.ได้กำชับ ศธ.อย่าให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก ดังนั้น ศธ.จะแจ้งไปให้ทุกมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เปิดใหม่ ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะต้องถูกเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาออกไปจนกว่าร่างพระราชกฤษฎีกาจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

 

ข่าววันที่ 20 ตุลาคม 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.