ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
รวมพลบอยคอตงานเอ็กซ์โปบุหรี่ข้ามชาติ ล่า 4 หมื่นชื่อยื่น “มาร์ค” - 21 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1432 คน
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       “เครือบุคลากรสุขภาพ-สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชฯ-ร้านขายยา” สุดทนรวมพลบอยคอตงานเอ็กซ์โปบุหรี่ข้ามชาติ ลั่นหยามไทย ทำลายภาพลักษณ์ประเทศ อัด ก.คลัง ปล่อยโรงงานยาสูบซื้อพื้นที่เข้าร่วมงาน แหกกรอบอนุสัญญาฮู เร่งล่า 4 หมื่นชื่อยื่น “มาร์ค” เชื่อไม่รู้เห็น แต่ขอถามจุดยืนรัฐบาล ขณะที่นิสิตนักศึกษาเภสัชฯ 2,500 คน ปฏิญาณตนต้านงานบุหรี่ พร้อมจัดพาเหรดล้อเลียน
       
       รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ อาจารย์หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้เครือข่ายบุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพแนวใหม่ เครือข่ายร้านขายยาสร้างเสริมสุขภาพของคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ เครือข่ายเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ ร้านขายยาเอกชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(สนภท.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้าน การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมครบวงจรใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย.ณ เมืองทองธานี ด้วยการล่ารายชื่อคัดค้าน เชื่อว่า จะมีผู้ร่วมลงรายชื่อไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นคน โดยจะล่ารายชื่อผ่านร้านขายยาในเครือข่ายทั้งหมด
       
       “ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ไทย ยอมตกเป็นเครื่องมือของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ปล่อยให้มีการจัดงานนี้ขึ้น ทั้งที่รู้ว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกป่วยตาย ซ้ำยังท้าทายประเทศไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบที่ดีที่สุด ด้วยสโลแกนการจัดงานว่า “ถ้าคุณชนะประเทศไทย คุณชนะทั้งโลก” ทั้งๆ ที่รัฐบาลไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน เรื่องนโยบายการควบคุมยาสูบในปี 2553” รศ.ดร.ภญ.จิราพร กล่าว
       
       รศ.ดร.ภญ.จิราพร กล่าวอีกว่า ตนเชื่อมั่นว่า คนไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และคงรู้สึกตั้งคำถามว่าภาครัฐมีจุดยืนอย่างไร กับธุรกิจที่ทำลายทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยเครือข่ายจะนำรายชื่อไปยื่นให้กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ ซึ่งเชื่อว่า นายกรัฐมนตรีคงไม่รู้เห็นกับการจัดงานครั้งนี้ และแม้ไม่อาจคัดค้านให้การจัดงานยุติลงได้ แต่สังคมควรได้รับรู้ว่าบริษัทบุหรี่ข้ามชาติกำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา เครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ 15 มหาวิทยาลัย ได้ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการจัดงานดังกล่าว เพราะขัดกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลกที่ไทยได้ร่วมลงนาม
       
       “ข้อที่ 5.3 ระบุชัดเจนว่า หน่วยงานของรัฐ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ แต่เท่าที่รู้ขณะนี้โรงงานยาสูบซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง ได้ขอซื้อพื้นที่เพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะกำลังทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการควบคุมยาสูบ และฝ่าฝืนอนุสัญญาที่ไทยลงนามไว้เอง” รศ.ดร.ภญ.จิราพร กล่าว
       
       ภญ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มสกุลรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ในวันที่ 20 ต.ค.สนภท.จะมีการจัดงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 22 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.ปทุมธานี เพื่อแสดงจุดยืนค้นค้านการจัดงานอุตสาหกรรมบุหรี่ข้ามชาติ อาทิ การเสวนาอะไร คือ งานแท็ปอินโฟ เอเชีย รวมถึงการให้ความรู้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันการจัดกิจกรรมของบริษัทบุหรี่
       
       นายฉัตรชัย ชาญวิบูลย์ศรี เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) กล่าวว่า ในฐานะเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่จะต้องดูแลสุขภาพประชาชน ขอคัดค้านการจัดงานของอุตสาหกรรมบริษัทบุหรี่ ด้วยการแสดงออกผ่านงานงานกีฬาเภสัชฯ อาทิ กิจกรรมคัดค้านการประชุมของอุตสาหกรรมบุหรี่ ตั้งแต่ขบวนพาเหรดล้อเลียน ต่อต้าน ของนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน และจะมีการปฏิญาณตนต่อต้านการจัดประชุมดังกล่าว ก่อนการเปิดงานกีฬาฯ ภายหลังพิธีเปิดจะล่ารายชื่อนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมงานกว่า 2,500 คน โดยทุกคนจะร่วมกันล่ารายชื่อให้ได้มากที่สุด
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 ตุลาคม 2552 18:13 น.
ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.