ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย - 04 พฤศจิกายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 1965 คน
    สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท โกลเด้นแลนด์ พี.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่มีเงินดาวน์สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ทั้งนี้จะได้จัดหาสถาบันการเงินมาสนับสนุนการผ่อนส่งระยะยาวให้ต่อไป
    ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประสงค์จะเข้าร่วมสวัสดิการดังกล่าวสามารถติดต่อ ได้ที่ สำนักงานสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยติดต่อ คุณวิมลรัตน์ ดีดน้อย โทร.055-961219 แฟกซ์. 055-961219

 ดูรูปขนาดใหญ่

 

ดูรูปขนาดใหญ่

 

ดูรูปขนาดใหญ่

 

ดูรูปขนาดใหญ่

 

 

 

 

>> เกณฑ์การผ่อนชำระ <<

>> แผนที่ทางไปโครงการ <<

 

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.