ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
จี้สกอ.จัดงบวิจัยหวั่นกระทบหากใช้งบอื่น - 23 พฤศจิกายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 2130 คน
 

คมชัดลึก :มหาวิทยาลัยจี้สกอ.จัดสรรงบฯวิจัย แจงกระทบงบอื่นของม.มาใช้ก่อน ด้าน มธ. กระตุ้นอาจารย์ใหม่ๆ ทำวิจัยไม่ต้องยึดติดใช้เงินมาก

 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554 ด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จนถึงขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่ได้จัดสรรเงินดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งที่สำนักงบฯได้จัดสรรงบฯให้ให้นานแล้ว และจะสิ้นปี 2553 แล้ว ซึ่งมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆเพราะมหาวิทยาลัยต้องไปดึงงบฯส่วนอื่นๆของมหาวิทยาลัยมาใช้ก่อน ทั้งที่เดิมมีการตกลงกันว่าในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยจะได้งบฯด้านวิจัยแต่ก็ไม่ได้ และมาถึงตอนนี้ได้งบฯมาแล้ว ก็ยังไม่ได้ใช้อีก

 ทั้งนี้ สาเหตุที่สกอ.ยังไม่จัดสรรงบฯให้นั้น น่าจะเป็นเพราะให้มหาวิทยาลัยไปเขียนโครงการใหม่อีกทั้งที่โครงการนั้นทำมาแล้ว ซึ่งไม่ทราบว่าทำไมจะต้องมาทำใหม่อีก ทั้งนี้ เห็นใจรัฐบาลที่งบฯน้อย เพราะต้องไปช่วยปัญหาอื่น ๆ และถึงแม้ว่างบฯวิจัยจะได้น้อยไม่ว่ากัน แต่เมื่อได้มาแล้วอย่าช้าให้เร่งจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆเพื่อจะได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และถ้าสกอ.ยังช้าอยู่แล้วเราจะไปสู้ใครได้ ตอนนี้ไม่รู้ว่างานวิจัยของเราแพ้ประเทศมาเลเซีย รวมถึงประเทศเวียดนามไปแล้วหรือยัง เพราะเราทำงานกันช้ามาก

 ด้านศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) กล่าวว่า มธ.ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบฯด้านวิจัยจากสกอ.ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องดึงงบฯส่วนอื่นของมหาวิทยาลัยมาใช้ก่อน และเท่าที่ทราบงบฯ วิจัยที่ได้น้อยมากและไม่พอ ซึ่งที่ผ่านมามธ.ต้องไปหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาทำวิจัย มาตลอด เช่น รัฐบาลให้งบฯวิจัยเพียง 30 ล้านบาท ต่อปี และมหาวิทยาลัยหามาได้เอง อีก 600 ล้านบาท ซึ่งเข้าใจรัฐบาลไม่มีเงินมาก มหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด มธ.จึงพยายามกระตุ้นและทำความเข้าใจกับอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ ๆ ยังคิดว่าการทำวิจัยจะต้องใช้เงินมาก ๆถึงจะทำได้ ซึ่งเรื่องนี้ตนคิดว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆก็มีความคิดเช่นนี้

 ดังนั้นทุกมหาวิทยาลัยจะต้องช่วยกับเปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์ใหม่ ว่า การทำวิจัยนั้นไม่ต้องใช้เงินมากก็ทำได้ อย่างวิจัยด้านสังคมสามารถทำได้เลย และใช้เงินไม่มาก แต่ต้องยอมรับว่างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องใช้เงินมากและรัฐบาต้องช่วย ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต้องหาเงินมาสมทบ เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

ที่มา http://www.norsorpor.com/

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.