ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
แนะเด็กยากจนกู้กยศ.วอนมหาวิทยาลัยผ่อนผันค่าเทอม - 22 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1548 คน

สกอ. แนะเด็กยากจนรีบลงทะเบียนขอกู้ กยศ.ออนไลน์ เผยร่อนหนังสือถึงม.รัฐ และเอกชน
ให้ผ่อนผันการเก็บค่าเล่าเรียน ช่วยแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

               เมื่อวันที่ (18 พ.ค.) ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่ยากจน ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.เป็นต้นมา ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ มีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามทั้งสิ้น 158 ราย แบ่งเป็น ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเงิน โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเด็กไม่มีเงินชำระค่าเทอม และสอบถามรายละเอียด วิธีการ ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.) รวม 92 ราย นอกจากนี้ เป็นการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา หลังจากพลาดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2552 จำนวน 52 ราย และเรื่องอื่นๆ จำนวน 4 ราย ขณะเดียวกันก็มีผู้ประสงค์จะขอบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก แต่เป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก

               เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า สำหรับเด็กที่โทรศัพท์ปรึกษาเรื่องการกู้ กยศ.นั้น ทางศูนย์เฉพาะกิจฯจะให้คำแนะนำว่า ให้รีบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยื่นขอกู้เงิน กยศ.ทางเว็บไซด์ของ กยศ. ซึ่งจะหมดกำหนดการยื่นขอกู้ ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ซึ่งเด็กทุกคนที่ยื่นขอกู้แล้วไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินลงทะเบียนเรียน แม้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติ หรือยังไม่ได้รับเงินจาก กยศ. เพราะขณะนี้ สกอ.ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งรัฐ และเอกชนแล้วว่า ขอให้ผ่อนผันกับเด็กกลุ่มนี้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อน โดยที่ยังไม่ต้องชำระเงิน

               ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรับมือภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปี การศึกษา 2552 นี้ โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียน ได้ทุกคณะ ทุกสาขา โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด 3 ภาคการศึกษา เช่น คณะบริหารธุรกิจ แบ่งชำระ 3 งวด งวดละประมาณ 4,700 บาท, คณะนิติศาสตร์ แบ่งชำระ 3 งวด งวดละประมาณ 5,000 บาท และคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งชำระ 3 งวด งวดละประมาณ 5,800 เป็นต้น

               นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยก็ยังมีทุนการศึกษา อาทิ ทุนเรียนดี เพชรศรีปทุม สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับม.ปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป ทุนครอบครัวเดียวกันสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร และญาติที่มีนามสกุล เดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยสนับสนุนการศึกษา ปีละ 10,000 บาท เป็นต้น

ข้อมูลโดย : ทีมข่าวการศึกษา ไทยรัฐออนไลน์

ผู้ประกาศข่าว : Webmaster CITCOMS
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.