ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
ขอเชิญศิษย์เก่า วศ. / มศว และ มน. เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทา-แสด : ศิษย์เก่านเรศวรชวนคืนถิ่น 22-44-55 ในวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.55 ณ ม.นเรศวร - 08 มิถุนายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 1844 คน

 

    

 

     ในวาระครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทา-แสด ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่องาน "ศิษย์เก่านเรศวรชวนคืนถิ่น 22-44-55" ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555

 

          เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  

     เวลา 13.00 น. การสัมมนาหัวข้อ "รวมพลังคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน กับ มน." โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้อง QS 2210 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญารัตน์ อินทร์เมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ หมายเลข 0-5596-8660-2

>> รายละเอียดกิจกรรม / กำหนดการ / แบบตอบรับ <<

 

     เวลา 18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ "ศิษย์เก่านเรศวรชวนคืนถิ่น 22-44-55" ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานพบกับการแสดงอันสุดประทับใจจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงมินิคอนเสิร์ตของยิ่งยง ยอดบัวงาม การประมูลสิ่งของดารา เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "สมบัติของแผ่นดิน"

     ค่าลงทะเบียนท่านละ 555 บาท ติดต่อได้ที่ คุณจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ หมายเลข 081-8873777 หรือ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ อุปนายกสมาคมฯ หมายเลข 081-6803305

 >> รายละเอียดกิจกรรม / กำหนดการ / แบบตอบรับ <<

 

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.