ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
มน. จัดแสดงเครื่องแต่งกายสตรีกลุ่มอาเซียน และผลงานการออกแบบผ้าทอของมหาวิทยาลัย "อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ" - 25 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 179 คน

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.