ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
ประชุมเพื่อสรุปการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 - 03 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 416 คน


   เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมสรุปการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เส้นทางพิษณุโลก-สุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 โดยจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 7.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ .. ((รายละเอียดเพิ่มเติม))

 

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.