ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ เข้าร่วมทำบุญปีใหม่ 2559 กับกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 - 06 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 239 คน


ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ กับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.